Forslag fra stortingsrepresentant Carl I. Hagen datert 2. april 1987 om opprettelse av Reitgjerdet sykehus som riksinstitusjon for særlig vanskelige og/eller farlige sinnslidende drevet i statlig regi.

Dok. nr. 8:21, innst. S. nr. 208 for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Carl I. Hagen Saken er til behandling i sosialkomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet