Utkast til avtale mellom staten og Sør-Trønde lag fylkeskommune om oppbygging av en regional psykiatrisk enhet i Sør-Trøndelag for helse- region 4 og 5, og om samarbeidet mellom Sør- Trøndelag fylkeskommune og staten i en over- gangsperiode (Omsorg for særlig vanskelige og/eller farlige sinnslidende)

St. prp. nr. 81, innst. S. nr. 208 for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i sosialkomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet