Representantforslag om et styrket krisesentertilbud for voldsutsatte

Dokument 8:168 S (2018-2019)

Merknad

Det blir ikke holdt muntlig høring i denne saken, men komiteen tar gjerne imot skriftlig innspill. Skriftlig innspill kan sendes til komiteens postmottak: familie-kultur@stortinget.no innen 31. oktober 2019.

Status: Forslaget er til behandling i komiteen.

Forslag fra Freddy André Øvstegård, Karin Andersen, Marian Hussein, Sheida Sangtarash Saken er til behandling i familie- og kulturkomiteen Forslag fra (SV)

Saksgang