Representantforslag om et styrket krisesentertilbud for voldsutsatte

Dokument 8:168 S (2018-2019), Innst. 86 S (2019-2020)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Freddy André Øvstegård, Karin Andersen, Marian Hussein, Sheida Sangtarash Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 03.12.2019 Innst. 86 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Det var ikke flertall for forslaget om å styrke krisesentertilbudet for voldsutsatte. Komiten viste i innstillingen bl.a. til at regjeringen allerede har varslet at ordningen med overføring av ansvaret for krisesentrene til kommunene skal evalueres, og det skal også vurderes tiltak for å sikre et godt krisesentertibud.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.12.2019

   Debattert i Stortinget 04.02.2020
   Votert i Stortinget 04.02.2020