Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Riksrevisjonens undersøkelse av rovviltforvaltningen

Dokument 3:13 (2018-2019), Innst. 182 S (2019-2020)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra RiksrevisjonenSaken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteenInnstilling avgitt 10.03.2020Innst. 182 S (2019-2020)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet og vedlagt protokollen innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av rovviltforvaltningen. Riksrevisjonen har påpekt at selv om rovviltforvaltningens tapsforebyggende virkemidler fungerer i enkelte områder, fungerer de ikke like godt i alle regioner og for alle arter. Dette berører særlig tamreinnæringen. Komiteen viser til at klima- og miljøministeren har skissert flere tiltak som skal bøte på de svakhetene undersøkelsen peker på. Komiteens flertall viser til at reindrift og annen utmarksbruk er sentrale i samisk næringsliv. Flertallet har merket seg at Riksrevisjonen konkluderer med at bestandsmålet for ulv og jerv er overoppfylt de siste fem årene, mens bjørn og gaupe ligger under bestandsmålet. Flertallet mener at prinsippet om at rovviltnemndene skal stå fritt til å vedta forvaltningsplaner for rovvilt, må opprettholdes, og at departementet skal ha respekt for de vedtakene om forvaltning som blir gjort i nemndene.

 • Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger

 • Slik stemte representantene

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 10.03.2020

  Debattert i Stortinget 05.05.2020
  Votert i Stortinget 05.05.2020