I/S Sira-Kvina Kraftselskap. Igangsetting og finansiering av økning av maskininstallasjon i Åna-Sira Kraftverk. Statens deltagelse.

St. prp. nr. 80, innst. S. nr. 179 for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i energi- og industrikomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet