Innstilling fra næringskomiteen om Et kvotesystem for økt verdiskaping. En fremtidsrettet fiskerinæring

Dette dokument

Innhold

Til Stortinget
Oslo, i næringskomiteen, den 30. april 2020

Geir Pollestad

Tom-Christer Nilsen

leder

ordfører