Tele-X. Modifikasjon av satellitten fra to til fire kanaler.

St. prp. nr. 117, innst. S. nr. 229 for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i energi- og industrikomiteen Innstilling avgitt 02.06.1987 Innst. S. nr. 229 (1986-87)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.06.1987

   Behandlet i Stortinget: 04.06.1987