Representantforslag om en rettferdig boligpolitikk gjennom ikke-kommersielle boliger

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Bjørnar Moxnes Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Forslag fra (R) Innstilling avgitt 05.03.2020 Innst. 181 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet Representantforslag 3 S (2019-2020) fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om en rettferdig boligpolitikk gjennom ikke-kommersielle boliger, jf. Innst. 181 S (2019-2020). Forslaget ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.03.2020

   Debattert i Stortinget 28.04.2020
   Votert i Stortinget 28.04.2020