Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om representantforslag om en rettferdig boligpolitikk gjennom ikke-kommersielle boliger

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i kommunal- og forvaltningskomiteen, den 5. mars 2020

Karin Andersen

leder og ordfører