Unntak for Sivilombudsmannen fra enkelte bestemmelser i personopplysningsloven

Innst. 134 S (2019-2020) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 09.12.2019 Innst. 134 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.12.2019

   Debattert i Stortinget 07.01.2020
   Votert i Stortinget 07.01.2020