Unntak for Sivilombudsmannen fra enkelte bestemmelser i personopplysningsloven

Status: Saken er til behandling i komiteen.

Saken er til behandling i kontroll- og konstitusjonskomiteen

Saksgang