Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen vedr. unntak for Sivilombudsmannen fra enkelte bestemmelser i personopplysningsloven

Dette dokument

  • Innst. 134 S (2019–2020)
  • Kildedok:
  • Utgiver: kontroll- og konstitusjonskomiteen
  • Sidetall: 9
Til Stortinget
Oslo, i kontroll- og konstitusjonskomiteen, den 9. desember 2019

Dag Terje Andersen

Freddy André Øvstegård

leder

ordfører