Endringar i statsbudsjettet 2019 under Justis- og beredskapsdepartementet

Prop. 24 S (2019-2020), kap. 480, Innst. 117 S (2019-2020) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Justis- og beredskapsdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og forsvarskomiteen Innstilling avgitt 11.12.2019 Innst. 117 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i statsbudsjettet for 2019 under Justis- og beredskapsdepartementet, kap. 480 Svalbard, post 50 tilskudd. Bevilgningen ble redusert med 59,45 mill. koroner. Dette blant annet som følge av at skredsikringstiltak i Longyearbyen er forsinket og utgiftene forskyves med et år. Tilrådingen til vedtak ble fremmet av en samlet komite.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.12.2019

   Debattert i Stortinget 17.12.2019
   Votert i Stortinget 19.12.2019