Endringar i statsbudsjettet 2019 under Justis- og beredskapsdepartementet

Prop. 24 S (2019-2020), unntatt kap. 480, 490, 491 og 3490, Innst. 106 S (2019-2020)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Justis- og beredskapsdepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 10.12.2019 Innst. 106 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i budsjettet for inneværende år. Endringene er først og fremst en følge av endrede regnskapstall og justert forventet utvikling.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.12.2019

   Debattert i Stortinget 16.12.2019
   Votert i Stortinget 17.12.2019