Representantforslag om lukket fritids- og undervisningsopplegg med overnatting i trossamfunn

Dokument 8:25 S (2019-2020), Innst. 212 S (2019-2020)

Status: Saken er ferdigbehandlet i komiteen og innstilling er avgitt. Avventer behandling i Stortinget.

Forslag fra Arne Nævra, Freddy André Øvstegård, Karin Andersen Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Forslag fra (SV)
utkast til innstilling er forelagt for kommunal- og forvaltningskomiteen til uttalelse
Innstilling avgitt 24.03.2020 Innst. 212 S (2019-2020)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og innstilling

      Innstilling avgitt 24.03.2020