Endringer i statsbudsjettet 2020 under Utenriksdepartementet (endringer i kortsiktig overgangslån til Somalia mv.)

Prop. 41 S (2019-2020), Innst. 160 S (2019-2020)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og forsvarskomiteen Innstilling avgitt 12.02.2020 Innst. 160 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i statsbudsjettet for 2020 under Utenriksdepartementet, i tråd med forslaget fra regjeringen. Det ble vedtatt å erstatte et kortsiktig overgangslån til Somalia på 3,135 mrd. kroner med en statsgaranti for et beløp på inntil USD 400 mill for overgangslån til Somalia.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.02.2020

   Debattert i Stortinget 25.02.2020
   Votert i Stortinget 25.02.2020