Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2020 under Utenriksdepartementet (endringer i kortsiktig overgangslån til Somalia mv.)

Til Stortinget
Oslo, i utenriks- og forsvarskomiteen, den 12. februar 2020

Anniken Huitfeldt

Ingjerd Schou

leder

ordfører