Representantforslag fra stortingsrepresentantene Åsunn Lyngedal, Cecilie Myrseth, Terje Aasland og Nils Kristen Sandtrøen om å stoppe salget av våre felles norske skoger

Innhold

Til Stortinget
29. januar 2020

Åsunn Lyngedal

Cecilie Myrseth

Terje Aasland

Nils Kristen Sandtrøen