Representantforslag om å stoppe salget av våre felles norske skoger

Dette dokument

  • Representantforslag 50 S (2019–2020)
  • Fra: Åsunn Lyngedal, Cecilie Myrseth, Terje Aasland og Nils Kristen Sandtrøen
  • Sidetall: 1

Innhold

Til Stortinget
29. januar 2020

Åsunn Lyngedal

Cecilie Myrseth

Terje Aasland

Nils Kristen Sandtrøen