Endringer i pakkereiseloven (angrerett og reisegaranti)

Prop. 48 L (2019-2020)

Merknad

Saken er trukket

Status: Lovforslaget er til behandling i komiteen.
Saken er trukket

Lovforslag fra Barne- og familiedepartementet Saken er til behandling i familie- og kulturkomiteen

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Regjeringen har i Meld. St. 18 (2019-2020) meddelt Stortinget at proposisjonen trekkes tilbake. Se Innst. 238 S (2019-2020) og Stortingets behandling av denne.

  • Behandling og vedtak

   Saken er trukket