Representantforslag om ratifikasjon av tillegg til Roma-vedtektene om straffeforfølgelse av folkerettsstridig angrepskrig og kriminalisering av folkerettsstridig angrepskrig i norsk straffelov

Dokument 8:63 S (2019-2020), Innst. 164 S (2020-2021)

Merknad

Komiteen imøteser gjerne skriftlig innspill som bes sendes til vårt postmottak , justis@stortinget.no innen søndag 25. oktober 2020 kl. 23.59.

Status: Saken er ferdigbehandlet i komiteen og innstilling er avgitt. Avventer behandling i Stortinget.

Forslag fra Bjørnar Moxnes Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (R)
utkast til innstilling er forelagt for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse
Innstilling avgitt 10.12.2020 Innst. 164 S (2020-2021)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og innstilling

      Innstilling avgitt 10.12.2020

      Foreløpig dato for behandling i Stortinget: 04.02.2021