Representantforslag om å sikre barn som har vært utsatt for svikt av det offentlige lik tilgang på erstatninger uavhengig av hvilken kommune de bor i

Dokument 8:70 S (2019-2020)

Status: Forslaget er til behandling i komiteen.

Forslag fra Freddy André Øvstegård, Karin Andersen, Petter Eide Saken er til behandling i justiskomiteen Forslag fra (SV)

Saksgang