Representantforslag om sikring av politiressurser til arbeid med voldtekt og vold i nære relasjoner

Dette dokument

  • Representantforslag 71 S (2019–2020)
  • Fra: Kategori, Anmeldelser, Oppklaringsprosent, Saksbehandlingstid, dager, Petter Eide, Freddy André Øvstegård, Karin Andersen og Marius Meisfjord Jøsevold
  • Sidetall: 4
Til Stortinget
13. februar 2020

Petter Eide

Freddy André Øvstegård

Karin Andersen

Marius Meisfjord Jøsevold