Årsrapport for 2019 fra Stortingets utvalg for rettferdsvederlag

Dokument 14 (2019-2020)

Status: Dokumentet er til behandling i komiteen.

Dokument fra Utvalg og kommisjoner Saken er til behandling i justiskomiteen

Saksgang