Årsrapport for 2019 fra Stortingets utvalg for rettferdsvederlag

Dokument 14 (2019-2020), Innst. 276 S (2019-2020)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Utvalg og kommisjoner Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 14.05.2020 Innst. 276 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet årsrapporten for 2019 fra Stortingets utvalg for rettferdsvederlag. Årsrapporten ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.05.2020

   Debattert i Stortinget 28.05.2020
   Votert i Stortinget 28.05.2020