Melding for året 2019 fra Sivilombudsmannen om forebygging av tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff ved frihetsberøvelse

Dokument 4:1 (2019-2020), Innst. 325 S (2019-2020)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Ombudsmenn Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 26.05.2020 Innst. 325 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet og vedlagt protokollen innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om årsmelding for 2019 fra Sivilombudsmannens forebyggingsenhet. Meldingen markerer enhetens femårsjubileum, med 65 besøk til ulike steder i Norge hvor mennesker kan være utsatt for frihetsberøvelse. Komiteen har merket seg at arbeidet har bidratt positivt til bl.a. økt rettssikkerhet under innleggelse innen psykisk helsevern, på barnevernsinstitusjoner, i politiarrest samt til økt satsing på å forebygge isolasjon i fengslene, jf. Dokument 4:3 (2018-2019) og Innst. 172 S (2019-2010).Komiteen viser til at anbefalingene må følges opp og på egnet måte rapporteres tilbake til Stortinget. Bruken av beltelegging i sikkerhetsseng er løftet frem som tema i årsmeldingen. Komiteen forventer at regjeringen og kriminalomsorgen vil følge opp de forhold Sivilombudsmannen påpeker, slik at praksis med bruk av beltelegging i sikkerhetsseng følger internasjonale menneskerettighetsforpliktelser.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.05.2020

   Debattert i Stortinget 11.06.2020
   Votert i Stortinget 11.06.2020