Melding for året 2019 fra Sivilombudsmannen om forebygging av tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff ved frihetsberøvelse

Dokument 4:1 (2019-2020)

Status: Stortinget har mottatt et dokument til behandling.

Dokument fra Ombudsmenn

Saksgang