Lov om e-helse (e-helseloven)

Prop. 65 L (2019-2020) Følg saken (e-postvarsling)

Merknad

Lovproposisjonen vil bli trukket tilbake

Status: Lovforslaget er til behandling i komiteen.
Saken er trukket

Lovforslag fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er til behandling i helse- og omsorgskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er trukket