Representantforslag om deltakelse på arrangementet «Back to University» fra offentlige institusjoner

Dokument 8:91 S (2019-2020)

Merknad

Foreslås behandlet etter forretningsordenen § 39 annet ledd bokstav e (tas ikke under behandling)

Status: Representantforslaget er referert i Stortinget.

Forslag fra Bjørnar Moxnes Forslag fra (R)

Saksgang