Nokre saker om luftfart, veg og post

Prop. 95 S (2019-2020), Innst. 368 S (2019-2020)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 09.06.2020 Innst. 368 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet en proposisjon fra regjeringen om noen ulike saker innen luftfart, veg og post. Regjeringens forslag i proposisjonen ble vedtatt. I tillegg vedtok Stortinget å be regjeringen kompensere Torp lufthavn for inntektsbortfallet som følge av Covid-19-utbruddet, med fradrag av reduserte driftskostnader i samme periode. Videre ble det vedtatt at følgende prinsipper legges til grunn for bompengeinnkreving på E16 Kongsvinger–Slomarka: – Dagens bomplasseringer ved Fulu (fv 250) og Galterud (fv 175) videreføres. – Reduserte takster for personbiler og lastebiler videreføres på fv 175, og for personbiler på fv 250. Redusert takst skal være halvparten av taksten på E16. – Dagens ordning med fritak for beboere i definerte områder på Galterud og Fulu videreføres. – Regjeringen går i dialog med Innlandet fylkeskommune med intensjon om å skilte fylkesvegen over Edsberg med gjennomkjøring forbudt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.06.2020

   Debattert i Stortinget 15.06.2020
   Votert i Stortinget 15.06.2020