Representantforslag om etablering av beredskapslagring av matkorn

Dokument 8:92 S (2019-2020), Innst. 344 S (2019-2020)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Geir Pollestad, Trygve Slagsvold Vedum Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (Sp) Innstilling avgitt 02.06.2020 Innst. 344 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra stortingsrepresentantene Geir Pollestad og Trygve Slagsvold Vedum om etablering av beredskapslagring av matkorn. Forslaget oppnådde ikke flertall i Stortinget. Et mindretallsforslag om å be regjeringen legge frem finansiering og en plan for gjennomføring av beredskapslagring av matkorn i forbindelse med statsbudsjettet for 2021, ble også nedstemt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.06.2020

   Debattert i Stortinget 09.06.2020
   Votert i Stortinget 09.06.2020