Vedum, Trygve Slagsvold

Vedum, Trygve Slagsvold (1978-)

Finansminister
Parti:
Senterpartiet
Representant for
Hedmark 2021-2025
Ansiennitet:
18 år, 151 dager

Gå til bildegalleri

Sandtrøen, Per Martin møter fast for Vedum, Trygve Slagsvold.

Biografi

Personalia

 • Født 01.12.1978 i Hamar, Hedmark
 • Sønn av førstelektor Trond Vidar Vedum (1946-) og lærer Karen Sigrid Slagsvold (1949-)

Stortingsperioder

 • Representant nr 5 for Hedmark, 2005 - 2009, Sp.
 • Representant nr 5 for Hedmark, 2009 - 2013, Sp.
 • Representant nr 6 for Hedmark, 2013 - 2017, Sp.
 • Representant nr 2 for Hedmark, 2017 - 2021, Sp.
 • Representant nr 2 for Hedmark, 2021 - 2025, Sp.

Vararepresentasjoner

 • Medlem av Regjeringen 18.06.2012-30.09.2013, Olov Grøtting møtte som representant.
 • Medlem av Regjeringen 01.10.2013-16.10.2013, Olov Grøtting møtte som representant.
 • Medlem av Regjeringen fra 14.10.2021, Per Martin Sandtrøen møter som representant.

Medlemskap i presidentskapet

 • 2005-2009

  2. varapresident, Odelstinget, 01.10.2008 - 30.09.2009

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 2005-2009

  Medlem, Valgkomiteen, 10.10.2005 - 30.09.2009
  Medlem, Kommunal- og forvaltningskomiteen, 19.10.2005 - 22.09.2008
  Medlem, Helse- og omsorgskomiteen, 22.09.2008 - 07.10.2008
  Første nestleder, Helse- og omsorgskomiteen, 07.10.2008 - 30.09.2009

  2009-2013

  Medlem, Valgkomiteen, 08.10.2009 - 18.06.2012
  Medlem, Den utvidede utenriks- og forsvarskomité, 20.10.2009 - 18.06.2012
  Medlem, Utenriks- og forsvarskomiteen, 20.10.2009 - 18.06.2012

  2013-2017

  Medlem, Finanskomiteen, 17.10.2013 - 30.09.2017

  2017-2021

  Medlem, Valgkomiteen, 07.10.2017 - 30.09.2021
  Medlem, Finanskomiteen, 12.10.2017 - 30.09.2021

  2021-2025

  Medlem, Valgkomiteen, 09.10.2021 - 14.10.2021

Medlemskap i delegasjoner

 • 2005-2009

  Personlig varamedlem, Stortingets delegasjon til Den vesteuropeiske unions (VEUs) parlamentariske forsamling, 17.11.2005 - 30.09.2009

  2009-2013

  Medlem, Europautvalget, 20.10.2009 - 18.06.2012
  Medlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 22.10.2009 - 18.06.2012
  Delegat, FNs generalforsamling, 2010 -

  2013-2017

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 24.10.2013 - 30.09.2014
  Varamedlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 12.11.2013 - 24.04.2014
  Varamedlem, Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen, 12.11.2013 - 24.04.2014
  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling, 12.11.2013 - 24.04.2014

Medlemskap i gruppestyrer

 • 2005-2009

  Første varamedlem gruppestyret, Senterpartiet, 17.10.2005 - 20.06.2008
  Innpisker, Senterpartiet, 20.06.2008 - 30.09.2009
  Nestleder gruppestyret, Senterpartiet, 20.06.2008 - 30.09.2009

  2009-2013

  Leder gruppestyret, Senterpartiet, 01.10.2009 - 18.06.2012

  2013-2017

  Nestleder gruppestyret, Senterpartiet, 16.10.2013 - 09.04.2014
  Medlem gruppestyret, Senterpartiet, 09.04.2014 - 30.09.2017

  2017-2021

  Medlem gruppestyret, Senterpartiet, 02.10.2017 - 30.09.2021

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Landbruks- og matdepartementet, 18.06.2012 - 16.10.2013
  Statsråd, Finansdepartementet, 14.10.2021 -

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Breidablik barneskole 1985-1991
 • Romedal ungdomsskole 1991-1994
 • Jønsberg landbruksskole, grunnkurs naturbruk 1994-1995
 • Tomb jordbruksskole, VK1 naturforvaltning 1995-1996
 • Jønsberg landbruksskole, VK2 naturforvaltning 1996-1997
 • Høgskolen i Hedmark, realfag 1997-1998
 • Sosiologi grunnfag, statsvitenskap grunn- og mellomfag, bachelor, UiO 1999-2002

Yrke

 • Gårdsdrift på hjemgård
 • Organisasjonsrådgiver i Sp 2004-2005

Verv

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Hedmark 1999-2003
 • Medlem Fylkesting, Hedmark 2003-2005

Offentlige verv

 • Medlem Hovedutvalget for utdanning, Hedmark 1999-2003
 • Leder politisk komité, Hedmark 2003-2005
 • Medlem Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene fra 2006

Tillitsverv i partier

 • Div. verv Senterungdommen 1993-2004
 • Medlem Styret i Stange Sp 1996-1998
 • Medlem Styret i Hedmark Sp 1998-2000
 • Medlem Sp's landsstyre 2000-2004
 • Leder Senterungdommens Landsforbund 2002-2004
 • Medlem Sp's sentralstyre 2002-2004
 • 2. nestleder Sp 2009-2014
 • Leder Sp fra 2014

Tillitsverv i organisasjoner

 • Ungdomsleder Den norske kirke 1993-1999
 • Møtende varamedlem Styret i Folk og forsvar 1999-2000
 • Medlem og leder Styret i Aksjonsuka mot narkotika 2002-2004
 • Medlem Styret i Nei til EU 2005-2007
 • Medlem Styret i Nei til atomvåpen 2005-2007
 • Medlem Styret i Menighetssøsterhjemmet 2007-2009