Riksrevisjonens årsrapport for 2019

Dokument 2 (2019-2020), Innst. 346 S (2019-2020)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 02.06.2020 Innst. 346 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet og vedlagt protokollen innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens årsrapport for 2019. Komiteen har vist til at Riksrevisjonen legger viktige føringer for Stortingets kontrollarbeid og berømmer Riksrevisjonen for solid arbeid og konstruktivt samarbeid med Stortinget. Behandlingen av sentrale regnskaper og av rapporter om virksomheter på ulike områder gir Stortinget et godt grunnlag for å kunne vurdere om statsrådene har fulgt opp sitt ansvar. Komiteen har understreket betydningen av Riksrevisjonens uavhengige stilling. Kontrollen med forvaltningen av statens interesser i selskaper og forvaltningsrevisjoner er også viktige deler av Riksrevisjonens arbeid. Komiteen understreker at kontrollen med om statlige virksomheter bruker pengene slik Stortinget har bestemt, og at de følger lover og regler, er en viktig del av virksomheten som med fordel kan vies større oppmerksomhet. Komiteen har merket seg det sterke internasjonale engasjementet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.06.2020

   Debattert i Stortinget 11.06.2020
   Votert i Stortinget 11.06.2020