Lov om språk (språklova)

Prop. 108 L (2019-2020), Innst. 253 L (2020-2021)

Status: Saken er ferdigbehandlet i komiteen og innstilling er avgitt. Avventer behandling i Stortinget.

Lovforslag fra Kulturdepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 25.02.2021 Innst. 253 L (2020-2021)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og innstilling

      Innstilling avgitt 25.02.2021

      Foreløpig dato for behandling i Stortinget: 11.03.2021