Innstilling frå familie- og kulturkomiteen om Lov om språk (språklova)

Dette dokument

Innhold

Til Stortinget
Oslo, i familie- og kulturkomiteen, den 25. februar 2021

Kristin Ørmen Johnsen

Marianne Haukland

leiar

ordførar