Teknisk omlegging av nett-tv og videoarkivet

På grunn av en teknisk omlegging vil Stortingets nett-tv og videoarkivløsning være utilgjengelig fra kl. 14.30 til ca. kl. 17.00 torsdag 15. april. For noen brukere vil løsningen være utilgjengelig enda lenger. Vi beklager de ulemper dette kan medføre.

Innstilling frå familie- og kulturkomiteen om Lov om språk (språklova)

Dette dokument

Innhold

Til Stortinget
Oslo, i familie- og kulturkomiteen, den 25. februar 2021

Kristin Ørmen Johnsen

Marianne Haukland

leiar

ordførar