Langskip - fangst og lagring av CO2

Meld. St. 33 (2019-2020), Innst. 143 S (2020-2021)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Olje- og energidepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 15.12.2020 Innst. 143 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet en melding fra regjeringen om Langskip - fangst og lagring av CO2. Stortinget har enstemmig besluttet å legge meldingen ved protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.12.2020

   Debattert i Stortinget 21.01.2021
   Votert i Stortinget 21.01.2021