Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Trygg nedbygging av norske atomanlegg og håndtering av atomavfall

Meld. St. 8 (2020-2021), Innst. 293 S (2020-2021)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Nærings- og fiskeridepartementetSaken er behandlet i næringskomiteenUtkast til innstilling er forelagt for energi- og miljøkomiteen til uttalelseInnstilling avgitt 11.03.2021Innst. 293 S (2020-2021)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet en melding fra regjeringen om trygg nedbygging av norske atomanlegg og håndtering av atomavfall, jf. Meld. St. 8 (2020-2021) og Innst. 293 S (2020-2021). Stortinget vedtok å be regjeringen legge til grunn i det videre arbeidet med oppryddingen knyttet til IFEs nukleære virksomhet at staten tar det fulle og hele ansvaret for oppryddingen og dekker alle nødvendige kostnader forbundet med dette. Det ble samtidig presisert at det at Stortinget nå slår fast dette prinsippet, ikke skal danne presedens for eventuelle andre oppryddinger hvor staten har hatt en initierende rolle.

 • Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger

 • Slik stemte representantene

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 11.03.2021

  Debattert i Stortinget 22.03.2021
  Votert i Stortinget 23.03.2021