Representantforslag om demokratisk forankring av Norges arbeid i FNs sikkerhetsråd

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Bjørnar Moxnes Saken er behandlet i utenriks- og forsvarskomiteen Forslag fra (R) Innstilling avgitt 13.01.2021 Innst. 178 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Bjørnar Moxnes om demokratisk forankring av Norges arbeid i FNs sikkerhetsråd. Forslaget ble ikke vedtatt. Det ble samtidig flertall for å be regjeringen om å avholde en årlig, åpen redegjørelse som omhandler norske satsingsområder og sentrale saker som har vært og kan antas å komme til behandling i Sikkerhetsrådet i den tiden Norge er medlem av rådet, i tillegg til den faste årlige utenrikspolitiske redegjørelse for Stortinget.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.01.2021

   Debattert i Stortinget 04.02.2021
   Votert i Stortinget 09.02.2021