Representantforslag om å evaluere endringen i psykisk helsevernloven fra 2017 om innføring av krav til samtykkekompetanse for innleggelse i tvungent psykisk helsevern

Dokument 8:48 S (2020-2021), Innst. 260 S (2020-2021)

Merknad

Status: Saken er ferdigbehandlet i komiteen og innstilling er avgitt. Avventer behandling i Stortinget.

Forslag fra Emilie Enger Mehl, Geir Adelsten Iversen, Jenny Klinge, Kjersti Toppe Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (Sp) Innstilling avgitt 23.02.2021 Innst. 260 S (2020-2021)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og innstilling

      Innstilling avgitt 23.02.2021

      Foreløpig dato for behandling i Stortinget: 08.03.2021