Representantforslag om å evaluere endringen i psykisk helsevernloven fra 2017 om innføring av krav til samtykkekompetanse for innleggelse i tvungent psykisk helsevern

Merknad

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Emilie Mehl, Geir Adelsten Iversen, Jenny Klinge, Kjersti Toppe Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (Sp) Innstilling avgitt 23.02.2021 Innst. 260 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra representanter fra Senterpartiet om å evaluere endringen i psykis helsevernloven om innføring av krav til samtykkekompetanse for innleggelse i tvungent psykisk helsevern. Forslaget fikk ikke tilslutning fra et flertall på Stortinget.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.02.2021

   Debattert i Stortinget 08.03.2021
   Votert i Stortinget 09.03.2021