Forslag fra stortingsrepresentanene Siri Frost Sterri og Jan Tore Sanner om opprettelse av et alternativt, mer praktisk rettet løp i videregående skole innenfor rammen av lov om fagopplæring i arbeidslivet

Dokument nr. 8:41 (1996-97), Innst. S. nr. 176 (1996-97) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Jan Tore Sanner, Siri Frost Sterri Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 30.04.1997 Innst. S. nr. 176 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.04.1997

   Behandlet i Stortinget: 06.05.1997