Representantforslag om å styrke og forbedre vergemålsordningen

Dokument 8:77 S (2020-2021), Innst. 285 S (2020-2021) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kari Kjønaas Kjos, Per-Willy Amundsen Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 13.04.2021 Innst. 285 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra stortingsrepresentanter fra Fremskrittspartiet om å styrke og forbedre vergemålsordningen. Forslaget om at Stortinget ber regjeringen foreta en helhetlig gjennomgang av vergemålsordningen og legge frem forslag til lovendringer som styrker og forbedrer den, ble enstemmig vedtatt av Stortinget.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.04.2021

   Debattert i Stortinget 22.04.2021
   Votert i Stortinget 27.04.2021