Kvalitet og pasientsikkerhet 2019

Meld. St. 11 (2020-2021), Innst. 288 S (2020-2021) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Innstilling avgitt 09.03.2021 Innst. 288 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet stortingsmeldingen om kvalitet og pasientsikkerhet for 2019. Dette er en årlig melding. De merknadene i komiteens innstilling som er enstemmige eller har flertall, vil være førende for Helse- og omsorgsdepartementets videre arbeid på kvalitets- og pasientsikkerhetsområdet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.03.2021

   Debattert i Stortinget 22.03.2021
   Votert i Stortinget 23.03.2021