Nasjonale minoriteter i Norge - En helhetlig politikk

Meld. St. 12 (2020-2021), Innst. 324 S (2020-2021)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 25.03.2021 Innst. 324 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet Meld. St. 12 (2020-2021) Nasjonale minoriteter i Norge - En helhetlig politikk, jf. Innst. 324 S (2020-2021). Stortingsmeldingen beskriver utviklingen i politikken overfor nasjonale minoriteter i Norge de siste årene og hvordan regjeringen vil legge opp politikken videre for å styrke minoritetens språk, kultur og situasjon. Nasjonale minoriteter i Norge er gruppene kvener/norskfinner, jøder, romer, skogfinner og romanifolk/tatere. Meldingen ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.03.2021

   Debattert i Stortinget 13.04.2021
   Votert i Stortinget 13.04.2021