Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Endringer i skadeserstatningsloven (kapitaliseringsrente ved utmåling av personskadeerstatning)

Prop. 73 L (2020-2021), Innst. 280 L (2020-2021), Lovvedtak 84 (2020-2021)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og beredskapsdepartementetSaken er behandlet i justiskomiteenInnstilling avgitt 09.03.2021Innst. 280 L (2020-2021)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget har vedtatt en endring av skadeserstatningsloven § 3-9. Endringen går ut på å gi en hjemmel til å kunne fastsette kapitaliseringsrenten ved utmåling av personskadeerstatning i forskrift. Den kapitaliseringsrenten som fastsettes i forskrift, skal gjelde generelt. Dersom særlige hensyn tilsier det i en konkret sak, kan retten likevel bruke en annen rente ved utmålingen av engangserstatningen enn den som følger av forskrift.

 • Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet

 • Slik stemte representantene

  Første behandling:
  Voteringsoversikt

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 09.03.2021

  Behandlet andre gang i Stortinget 08.04.2021