Finansmarkedsmeldingen 2021

Meld. St. 31 (2020-2021), Innst. 582 S (2020-2021) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 25.05.2021 Innst. 582 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Finansmarkedsmeldingen for 2021 er behandlet av Stortinget. Meldingen ble enstemmig vedtatt vedlagt protokollen. Mot stemmene fra Høyre, Venstre og Kristelig folkeparti ble det vedtatt at regjeringen bes om å nedsette et offentlig utvalg for å vurdere kontantenes rolle i samfunnet fremover.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.05.2021

   Debattert i Stortinget 08.06.2021
   Votert i Stortinget 09.06.2021