Styring av statlige universiteter og høyskoler

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kunnskapsdepartementet Saken er behandlet i utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 11.05.2021 Innst. 425 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet en stortingsmelding om styring av statlige universiteter og høyskoler. I meldingen legger regjeringen fram en helhetlig styringspolitikk som skal legge til rette for at universitetene og høyskolene framover styres mer i det store, og mindre i det små. Et vedtak om at Stortinget ber regjeringen utrede tiltak for å forhindre frafall og forsinkelser i studiene ble enstemmig vedtatt. Stortinget har behandlet i samme innstilling et representantforslag fra Fremskrittspartiet om å endre gradsforskriften før høyere utdanning slik at flere studiesteder kan tilby utdanninger med beskyttet tittel. Forslaget ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.05.2021

   Debattert i Stortinget 18.05.2021
   Votert i Stortinget 20.05.2021