Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr.179/2020 av 11/12-20 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU)nr. 2016/429 om smittsomme dyresykdommer og om endring og oppheving av visse rettsakter på dyrehelseområdet (dyrehelseforordningen)

Prop. 76 S (2020-2021), Innst. 308 S (2020-2021)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra UtenriksdepartementetSaken er behandlet i næringskomiteenUtkast til innstilling er forelagt for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelseInnstilling avgitt 18.03.2021Innst. 308 S (2020-2021)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet forslag om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning om smittsomme dyresykdommer og om endring og oppheving av visse rettsakter på dyrehelseområdet (dyrehelseforordningen). Et enstemmig Stortinget sluttet seg til forslaget fra regjeringen om samtykke.

 • Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger

 • Slik stemte representantene

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 18.03.2021

  Debattert i Stortinget 08.04.2021
  Votert i Stortinget 13.04.2021