Representantforslag om å sikre at alle personer som utsettes for en ulykke, også får dekket sine kostnader til nødvendig behandling av tannskader

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Åshild Bruun-Gundersen Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 29.04.2021 Innst. 370 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet forslag fra medlemmer fra Fremskrittspartiet om tannskader ved ulykker og dekning av behandlingsutgifter. Forslaget ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.04.2021

   Debattert i Stortinget 08.06.2021
   Votert i Stortinget 08.06.2021