Representantforslag om å gi familien full frihet til å dele foreldrepermisjonen

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Himanshu Gulati, Kari Kjønaas Kjos, Solveig Horne, Silje Hjemdal, Sylvi Listhaug Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 04.05.2021 Innst. 385 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Det var ikke flertall i Stortinget for å vedta forslagene om å gi familien full frihet til å dele foreldreprmisjonen, at far på selvstendig grunnlag skal gis rett til foreldrepermisjon, eller til å innføre mer fleksibilitet i hvordan uttak av permisjonen gjøres.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.05.2021

   Debattert i Stortinget 11.05.2021
   Votert i Stortinget 18.05.2021