Representantforslag om å sikre at Luxturna blir gjort tilgjengelig for norske pasienter som kvalifiserer til en slik behandling

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Morten Stordalen, Kari Kjønaas Kjos, Sylvi Listhaug Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 18.05.2021 Innst. 471 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra medlemmer fra Fremskrittspartiet om å sikre at personer med sykdommen retinitis pigmentosa får tilgang til behandlingen Luxturna. Beslutningsforum for nye metoder godkjente 26. april 2021 bruken av Luxturna for denne pasientgruppen. Stortinget fattet følgende vedtak: "Stortinget ber regjeringen utrede hvordan Beslutningsforum for nye metoder kan ta best mulige beslutninger på tvers av spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten, slik at man sikrer gode samfunnsøkonomiske beslutninger."

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.05.2021

   Debattert i Stortinget 25.05.2021
   Votert i Stortinget 25.05.2021