Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Endringer i lov om flagging på kommunenes offentlige bygninger (utvidet mulighet til flagging med andre flagg)

Prop. 105 L (2020-2021), Innst. 473 L (2020-2021), Lovvedtak 120 (2020-2021)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementetSaken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteenInnstilling avgitt 18.05.2021Innst. 473 L (2020-2021)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget har vedtatt endringer i lov om flagging på kommunenes offentlige bygninger, jf. Prop. 105 L (2020-2021) Endringer i lov om flagging på kommunenes offentlige bygninger (utvidet mulighet til flagging med andre flagg), jf. Innst. 473 L (2020-2021). Endringene innebærer at kommunene gis utvidet mulighet til å kunne flagge med andre flagg enn det norske, de samiske eller kommune- eller fylkesflagget fra sine bygninger. Andre flagg kan etter endringene brukes i forbindelse med arrangement, markering eller merkedag av allmenn interesse. Det er ikke lenger et vilkår om at arragementet må ha tilknytning til bygget det flagges fra.

 • Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet

 • Slik stemte representantene

  Første behandling:
  Voteringsoversikt

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 18.05.2021

  Behandlet andre gang i Stortinget 28.05.2021