Representantforslag om trygg og barnevennlig transport og ren luft i byer og tettsteder

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Per Espen Stoknes Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (MDG) Innstilling avgitt 01.06.2021 Innst. 641 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra stortingsrepresentant Per Espen Stoknes om trygg og barnevennlig transport og ren luft i byer og tettsteder, jf. Dokument 8:194 S (2020-2021) og Innst. 641 S (2020-2021). Representantforslaget ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.06.2021

   Debattert i Stortinget 14.06.2021
   Votert i Stortinget 15.06.2021