Endringar i svalbardmiljøloven (tungoljeforbod m.m.)

Prop. 119 L (2020-2021), Innst. 421 L (2020-2021)

Status: Saken er ferdigbehandlet i komiteen og innstilling er avgitt. Avventer behandling i Stortinget.

Lovforslag fra Klima- og miljødepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 11.05.2021 Innst. 421 L (2020-2021)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og innstilling

      Innstilling avgitt 11.05.2021

      Foreløpig dato for behandling i Stortinget: 20.05.2021