Data som ressurs. Datadrevet økonomi og innovasjon

Meld. St. 22 (2020-2021), Innst. 568 S (2020-2021)

Merknad

Saken fordeles på nytt i medhold av Stortingets forretningsorden § 22 sjette ledd, og sendes til behandling i næringskomiteen (opprinnelig transport- og kommunikasjonskomiteen)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 25.05.2021 Innst. 568 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet en stortingsmelding om regjeringens politikk for verdiskaping med data som ressurs. Det ble vedtatt å be regjeringen ta en aktiv rolle i internasjonalt samarbeid som sikrer regelverk for effektiv skattlegging av internasjonale teknologiselskaper og tiltak som motvirker maktkonsentrasjon, og gjennomføre nasjonale tiltak ved utilstrekkelig fremgang i dette arbeidet..

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.05.2021

   Debattert i Stortinget 04.06.2021
   Votert i Stortinget 04.06.2021